Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘دفتر تاجیکستان’

«پیروزی مدینه عالم شایوا در موسکو»

December 12th, 2013

«واکنش‌ها به مقام نو پسر رییس جمهوری تاجیکستان»

December 10th, 2013

«رپ در تاجیکستان از داغ مهاجرت تا عشق و خیانت»

December 1st, 2013

«تجلیل ٧۵ سالگی بازار صابر بعد بازگشتش از غربت»

November 28th, 2013

«ایران امسال از میرسعیدعلی همدانی یاد می‌کند»

June 6th, 2013

«ازبکستان زیان کارخانه الیومنیوم تاجیک را برشمرد»

June 5th, 2013

«عکس شایعه ساز معین با منیژه دولت»

April 6th, 2013

«مخالف حکومت تاجیکستان،در زندانی دوبی»

March 30th, 2013

«مهاجرت بیش از ۳۰۰ هزار زن تاجیک را بی شوهر گذاشت»

March 19th, 2013

« دعوت برای منع ازدواج با نزدیکان»

March 18th, 2013

«نامه تاجیکان، دشمن زبان پارسی‌ دشمن افغانستان»

March 15th, 2013

«وزیر تاجیک در قرقیزستان پنج سال زندانی شد»

March 8th, 2013

«تاجیکستان به ادامه حضور نظامیان روس علاقه‌مند است»

April 25th, 2012

«بررسی پرونده قتل بابانوئل تاجیکی در دادگاه»

April 20th, 2012

«تاجیکستان از روسیه خواست تا به منافع‌اش ارج بگزارد»

April 18th, 2012

«ژنرال زندانی تاجیک از وضع سلامتی‌اش شکایت کرد»

April 13th, 2012

«رییس جمهوری آینده تاجیکستان که خواهد بود؟»

April 12th, 2012

«دعوت احزاب از رهبران تاجیکستان و ازبکستان»

April 11th, 2012

«تاجیکستان ورود مرگ‌طلبان به قرقیزستان را تکذیب کرد»

April 5th, 2012

«مرکز اسماعیلی‌ها در تاجیکستان ثبت نام رسمی شد»

April 2nd, 2012

«باید کشورهای منطقه تجارت با ایران را قطع کنند»

March 28th, 2012

«تاجیکستان از ایران نفت می‌خرد؟»

March 23rd, 2012

«احمدی‌نژاد در تاجیکستان خانه ایران را افتتاح می کند»

March 21st, 2012

«تاجیکستان همایش افغانستان را میزبانی می‌کند»

March 14th, 2012

«ما سرافرازی مردم تاجیک را می خواهیم»

March 9th, 2012