Saturday, 18 July 2015
20 January 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘دیوان عالی’

«بخش عمده‌ای از حکم معاون اول احمدی‌نژاد در دیوان عالی تایید شد»

January 18th, 2015

«عماد بهاور رییس شاخه جوانان نهضت آزادی آزاد شد»

December 18th, 2014

«ارسال حکم انفصال دایم سعید مرتضوی از قضاوت به اجرای احکام»

December 14th, 2014

«محکومیت سعید مرتضویی به انفصال دایم از مشاغل قضایی»

November 16th, 2014

«سعید مرتضوی فردا به دادسرا می‌رود»

August 31st, 2014

«عاملان قتل دادستان زابل چه کسانی هستند و چه کسانی اعدام می‌شوند»

April 23rd, 2014

«مطالعه پرونده قضات کهریزک هنوز تمام نشده است»

October 17th, 2013

«حکم اعدام ملک‌پور به حبس ابد تغیر یافت»

August 27th, 2013

«ممانعت از مداوای یک زندانی سیاسی کرد»

August 22nd, 2013

«تا هفته آینده پرونده قضات کهریزک به دیوان عالی ارسال می‌شود»

August 6th, 2013

«تغییر حکم اعدام یک فعال سایبری به حبس ابد»

January 29th, 2012

«تایید حکم اعدام ملک‌پور در دیوان عالی جمهوری اسلامی»

January 17th, 2012

«تبدیل حکم اعدام جلالیان، زندانی سیاسی کرد، به حبس ابد»

December 17th, 2011

«عدم تایید محکومیت نماینده مجلس شورای اسلامی»

November 7th, 2011

«نقض حکم اعدام ندرخانی از سوی دیوان عالی ایران»

October 12th, 2011

«صدور حکم اعدام برای دو مدیر طراح سایت»

January 31st, 2011

«حکم اعدام زندانی کرد، با اتهام محاربه تایید شد»

September 6th, 2010

«حکم سنگ‌سار یک زن و یک مرد تایید شد»

August 30th, 2010