شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
21 October 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘دیکتاتوری’

«دیکتاتوری و شریعت اسلامی»

اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۳

«عفو رهبری گشایش سیاسی یا تاکید برمجرمیت»

مهر ۱۰ام, ۱۳۹۲

« سوریه؛ نه به جنگ، نه به دیکتاتوری – قسمت دوم»

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۲

«نگاهبان جامعه»

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۲

«بازهم بیست و دوم خرداد»

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۲

«آکادمی گوگوش و انتخابات ۸۸»

اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۱

«نشانه‌های استبداد رضاشاهی»

اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۱

«ویدئو/انتخابات، فرصتی علیه دیکتاتوری»

شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۰

«ویدئو/سقوط یک دیکتاتوری دیگر در آفریقا»

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۰

«بنا نیست مجلس در دست رییس جمهوری باشد»

خرداد ۵ام, ۱۳۹۰

«مرتضوی، موجودی برای تمام فصول دیکتاتوری»

اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۰

«به‌نظر می‌رسد هاشمی از اعتراضات مردم حمایت کرده است»

بهمن ۱۹ام, ۱۳۸۹

«جهانی فکر‌کردن و ایرانی عمل کردن راه رسیدن‌ به جامعه ایده‌آلسیم»

دی ۲۸ام, ۱۳۸۹

«عمل‌کرد دولت جمهوری اسلامی به‌سان یک دیکتاتوری»

آبان ۲۳ام, ۱۳۸۹

«اقدامات قوه قضاییه دیکتاتوری نیست»

بهمن ۸ام, ۱۳۸۸