Saturday, 18 July 2015
01 December 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘رسانه’

«نقش و اهمیت رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت»

March 24th, 2015

«ممنوعیت پوشش رسانه‌ای تحقیقات پیرامون فساد وزیران سابق ترکیه»

November 27th, 2014

«واکنش‌ها به کارکرد رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی»

July 11th, 2013

«قطع پخش شبکه‌های تلویزیونی ایران از ماهواره اینتل‌ست»

July 1st, 2013

«تصاویر بدن ما، بخش دوم»

June 23rd, 2013

«تصاویر بدن ما، بخش نخست»

June 22nd, 2013

«آزادی محمدجواد روح، روزنامه‌نگار»

March 17th, 2013

«آزادی احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار»

March 11th, 2013

«آزادی نسرین تخیری، صبا آذرپیک و ساسان آقایی»

March 6th, 2013

«آزادی سلیمان محمدی و پژمان موسوی»

March 3rd, 2013

«آزادی پوریا عالمی و میلاد فدایی اصل»

February 28th, 2013

«بازداشت بیش از ده روزنامه‌نگار در ایلام»

February 19th, 2013

«گزارش‌گران بدون مرز خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران شد»

January 29th, 2013

«حمله نیروهای امنیتی به روزنامه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران»

January 28th, 2013

«بازداشت دو روزنامه‌نگار، سلیمان محمدی و میلاد فدایی‌اصل»

January 28th, 2013

«مساله نظام روابط ضربدری بی بی سی است؟ بازی را باخته اید برادارن»

January 17th, 2013

«معایب رسانه فرمایشی»

December 7th, 2011

«زادروز رادیو جان»

December 1st, 2011

«رییس جمهوری: جا دارد یارانه نقدی تا ۳ برابر افزایش یابد»

September 8th, 2011

«چه کسی زمانه را ورشکسته است؟»

April 20th, 2011

«جستاری در نقش رسانه وغفلت ما»

April 4th, 2011

«پارادوکس‌های معنادار خودنویس»

December 11th, 2010

«کارتون/ رسانه»

November 23rd, 2010

«تاثیر رسانه‌های ایرانی خارج در داخل»

November 2nd, 2010

«من فرزند زمانه خود هستم»

October 9th, 2010