Saturday, 18 July 2015
24 October 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘رییس جمهوری یمن’

«شبه‌نظامیان شیعه حوثی ساختمان ریاست جمهوری یمن را تسخیر کردند»

January 21st, 2015

«رییس دفتر رییس جمهوری یمن از سوی مردان مسلح ربوده شد»

January 17th, 2015

«انفجار یمن هم‌زمان با حضور رییس جمهوری جدید در پارلمان»

February 25th, 2012

«رییس جمهوری یمن وارد آمریکا شد»

January 29th, 2012

«خروج رییس جمهوری یمن از کشور هم‌راه با اعتراضات مردمی»

January 23rd, 2012

«تاکنون برای رییس جمهوری یمن روادید صادر نکرده‌ایم»

December 28th, 2011

«مقدمات خروج رییس جمهوری یمن فراهم می‌شود»

December 22nd, 2011

«تشنه قدرت نیستم و به زودی کناره‌گیری می‌کنم»

October 9th, 2011

«رییس جمهوری یمن خواهان آتش‌بس شد»

September 24th, 2011

«چهار مجروح در درگیری مخالفان و حامیان صالح در یمن»

September 5th, 2011

«خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی هستم»

August 17th, 2011

«رییس‌جمهوری یمن وارد عربستان سعودی شد»

June 5th, 2011

«خودداری مجدد رییس‌جمهوری یمن از امضای طرح کناره‌گیری»

May 23rd, 2011

«رییس جمهوری یمن طرح کناره‌گیری را امضا کرد»

May 22nd, 2011

«کناره‌گیری رییس جمهوری یمن از قدرت»

April 24th, 2011