Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘زندان اوین’

«انتقال سه زندانی سیاسی به بند ٨ زندان اوین»

July 13th, 2015

«آقای دادستان آیا تماس تلفنی مادر با فرزند، امنیت ملی را مخدوش می‌کند»

July 8th, 2015

«بازداشت محمد مقیمی به جرم دست دادن با موکلش آتنا فرقدانی»

June 14th, 2015

«خسرو منصوریان علی‌رغم نیمه‌کاره ماندن درمانش به زندان منقل شد»

May 26th, 2015

«محاکمه پزشک سابق زندان اوین که حاضر نشد گزارش دروغ بدهد»

April 21st, 2015

«خسرو منصوریان، از اعضای نهضت آزادی زندانی شد»

March 3rd, 2015

«محمدرضا رحیمی در دهمین روز حبس به مرخصی آمد»

February 28th, 2015

«محمدرضا رحیمی در زندان اوین از امکانات خاصی برخوردار نیست»

February 20th, 2015

«محمدرضا رحیمی به زندان اوین معرفی شد»

February 16th, 2015

«آتقی، بازیگر سریال آیینه عبرت پس از ١۴ سال از زندان آزاد شد»

February 2nd, 2015

«کیوان صمیمی از بیمارستان به زندان منتقل شد»

January 14th, 2015

«عماد بهاور رییس شاخه جوانان نهضت آزادی آزاد شد»

December 18th, 2014

«محمد مایلی کهن به زندان اوین منتقل شد»

November 11th, 2014

«کاظمینی بروجردی: محسنی اژه‌ای گفت ما صاحب مردم و مملکتیم»

November 2nd, 2014

«معصومه ضیاء بازداشت و به زندان اوین منتقل شد»

October 12th, 2014

«شهرام جزایری پس از حدود یازده سال، از زندان آزاد شد»

October 3rd, 2014

«محسن شجاع هنرمند و فعال مدنی بازداشت شد»

September 13th, 2014

«عدم موافقت با مرخصی یک زندانی برای عیادت از همسر بیمارش»

September 12th, 2014

«شهرام جزایری تاجر زندانی، رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد»

September 10th, 2014

«سرکوب صدای رهبران جنبش اعتراضی مساله اصلی کانون قدرت»

August 28th, 2014

«بدحجاب‌ها و رهبری»

August 19th, 2014

«کارزار بین‌المللی برای آزادی آقای بروجردی از زندان ایران»

July 25th, 2014

«آرش هنرور شجاعی روحانی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد»

July 22nd, 2014

«وضعیت جسمی رضا شهابی رو به وخامت است»

July 16th, 2014

«مهدی خزعلی بازداشت شد»

June 21st, 2014