Saturday, 18 July 2015
12 August 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘زندان رجایی‌شهر’

«اخاذی بانک پاسارگاد از زندانیان دربند»

June 24th, 2015

«شناسایی شبکه ورود و توزیع مواد مخدر به زندان رجایی‌شهر کرج»

June 18th, 2015

«عدم دریافت غذا از سوی زندانیان سیاسی رجایی‌شهر»

July 1st, 2012

«‌بی‌تفاوتی آگاهانه مسوولان برابر وضعیت نامساعد زندانیان»

June 12th, 2012

«آزادی علی عجمی، فعال دانش‌جویی طیف چپ»

February 1st, 2012

«بازداشت مادر مهدی محمودیان، زندانی سیاسی»

January 3rd, 2012

«پایان اعتصاب غذای یکی از سه زندانی سیاسی کرد»

July 4th, 2011

«بیست‌و‌شش روز اعتصاب‌غذای سه زندانی سیاسی کرد»

June 29th, 2011

«ما باید انعکاس صدای زندانیان سیاسی باشیم»

June 25th, 2011

«اعتصاب غذای شش زندانی سیاسی رجایی‌شهر»

June 23rd, 2011

«انتقال محمودیان روزنامه‌نگار زندانی به سلول انفرادی»

June 8th, 2011

«نزدیک به یازده سال حبس محکومیت داوودی، زندانی سیاسی»

June 8th, 2011

«وضعیت وخیم جسمی زندانیان اعتصاب‌کننده در رجایی‌شهر»

May 29th, 2011

«دور پنجم و پایانی اعتصاب غذای محدود زندانیان سیاسی»

May 16th, 2011

«اعتصاب غذای خشک محمودیان در سلول انفرادی»

May 15th, 2011

«شکنجه شده‌ایم»

May 12th, 2011

«کشیدن ناخن چند زندانی سیاسی زن در زندان قرچک»

May 8th, 2011

«شکایت از آیت‌اله خامنه‌ای اتهام جدید طبرزدی»

May 4th, 2011

«تاکید سیزده زندانی سیاسی بر تداوم برنامه اعتراضی در زندان»

May 4th, 2011

«انتقال یک زندانی مسیحی، به دادگاه انقلاب»

April 23rd, 2011

«مگر این جنایات در منطقه، در ایران روی نداد، سکوت چرا؟»

April 23rd, 2011

«نصب دست‌گاه پارازیت در زندان رجایی‌شهر»

April 22nd, 2011

«دیدار مسعود باستانی با همسرش امرآبادی در اوین»

March 13th, 2011

«اعتصاب غذای چند تن از زندانیان سیاسی رجایی‌شهر»

March 6th, 2011

«تبعید‌گاه رجایی‌شهر و اعمال فشار بیش‌تر بر سیاسی‌ها»

January 26th, 2011