شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
15 December 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘ساخت نیروگاه هسته ای توسط روسیه’

«ساخت نیروگاه‌های کوچک هسته‌ای در جنوب یران توسط شرکت روس اتم»

فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۴

«روسیه هشت راکتور هسته‌ای در ایران احداث می‌کند»

خرداد ۲ام, ۱۳۹۳