شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
04 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘سفیر آمریکا در ترکیه’

«آمریکا تغییر ساختار جمعیتی در شمال سوریه توسط کردها را رد کرد»

تیر ۳ام, ۱۳۹۴