Saturday, 18 July 2015
07 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘شاعر’

«مارف آقایی؛ شاعر رویاهای کردستان»

June 25th, 2015

«کتاب‌هایی که سانسور را دور می‌زنند»

September 1st, 2014

«چشم به راهی کتاب‌ها در کتاب‌فروشی‌ها»

August 23rd, 2013

«مدیر انتشارات کارنامه بر اثر سکته قلبی درگذشت»

August 18th, 2013

«رنگین‌کمون کودکی با نوای ثمین»

March 18th, 2013

«روزنگاشت /من زنم که دیگر بیدار گشته‌ام»

February 4th, 2013

«روزنگاشت/‌گلچین از مذمت تریاک تا دیوان»

January 7th, 2013

«کلارا»

January 5th, 2013

«کلوردز، کتابی با ترکیب خط‌خطی‌ها و شعرها»

December 25th, 2012

«احتمال اجرای حکم اعدام داوودی، زندانی سیاسی»

August 26th, 2012

«در به در»

August 4th, 2012

«دختر‌ها به روایت شاعر»

July 11th, 2012

«پایان‌های خوش»

June 23rd, 2012

«ما در ادبیات معاصر صنعت شک را آوردیم»

February 13th, 2012

«درگذشت شاعر لهستانی برنده جایزه نوبل»

February 2nd, 2012

«تجربه‌ای هم‌چون خواندن یک شعر رازآلود»

January 31st, 2012

«جایزه انجمن قلم و بنیاد آکسفام نوویب برای روزنامه‌نگار ایرانی»

January 17th, 2012

«پروانه»

December 4th, 2011

«جایزه نوبل ادبیات برای ترانسترومر»

October 6th, 2011

«روزنگاشت/شاعر عاشقانه ناظر و منظور»

September 28th, 2011

«روزنگاشت / موجی در موسیقی ایران»

August 21st, 2011

«رنگ پریده»

August 13th, 2011

«نوشتن در جاده»

August 8th, 2011

«فریدون فرخزاد، تجسم عشق به ایران»

August 3rd, 2011

«تمهیداتی علیه زور»

July 31st, 2011