شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
28 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘شاهرخ حیدری’

«کارتون / و او برنده اسارت شد»

بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۳

«کارتون / اظهارات عوضی»

بهمن ۷ام, ۱۳۹۳

«کارتون / احمدی‌نژاد معجزه‌گر است»

دی ۱۹ام, ۱۳۹۲

«کارتون / راه میان‌بر برای ورود به صندوق»

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۲

«کارتون/ حق انتخاب و یا انتصابات»

اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۲

«کارتون / رقابت مرگ»

اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۲

«کارتون/ این جا یک انتظار می گذرد»

اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۲

«یک بازی ساده نامش جنگ»

اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲

«کارتون/ پس‌مانده‌های یک جهان»

اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۲

«کارتون / رقصی چنین میانه میدانم آرزوست»

اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۲

«کارتون / آن‌چه که انتخابات می‌شود»

اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۲

«کارتون / آهنگ کش‌دار انتخابات»

اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۲

«کارتون/ این روزها عزراییل گرفتار است»

فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۲

«کارتون / این‌جا همه‌جا زلزله»

فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۲

«کارتون / صادق هدایت»

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۲

« کارتون / رقص مرگ»

فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۲

«کارتون / رهبران جنبش در حصر»

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۲

«کارتون/ جنگ جنگ تا پیروزی»

فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۲

«کارتون / نشانه‌گیری سبز»

فروردین ۷ام, ۱۳۹۲

«کارتون/ سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»

فروردین ۲ام, ۱۳۹۲

«کارتون / و سیاست مداران در کارند»

اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۱

«کارتون / پاپ رفت، پاپ آمد»

اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱

«کارتون / آخرین ترانه»

اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۱

«کارتون / روز جهانی زن»

اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۱

«کارتون/ در سایه مرگ تو، زندگی من»

اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۱