شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
03 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘شهره شعشعانی’

«شب اول »

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۳

«رسم این زن سکوت است»

آذر ۲۳ام, ۱۳۹۳

«صحبت جدی»

آذر ۱۵ام, ۱۳۹۳

«برگی از یک آلبوم»

آذر ۸ام, ۱۳۹۳

«چنین خورد زرتشت»

آذر ۲ام, ۱۳۹۳

«بعضی از ما به دوستمان کُلبی هشدار داده بودیم»

آبان ۲۴ام, ۱۳۹۳

«من و او»

آبان ۱۸ام, ۱۳۹۳

«مادرم»

آبان ۱۱ام, ۱۳۹۳

«سفر طولانی»

آبان ۴ام, ۱۳۹۳

«گل خانم»

مهر ۲۷ام, ۱۳۹۳

«نشانه‌ها و نماد‌ها»

مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳

«تو به راه خود برو، من به راه خود»

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۳

«زنی که ساعت شش می‌آمد»

مهر ۶ام, ۱۳۹۳

«گربه سیاه»

شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۳

«محکوم به زندگی»

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۳

«انشااله گربه است»

شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۳

«متشکرم، خانم»

شهریور ۸ام, ۱۳۹۳

«قوم و خویش‌های دور»

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳

«کباب غاز»

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۳

«جشن تولد»

مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳

«زن عقدی»

مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳

«تمثیل مبادله»

مرداد ۴ام, ۱۳۹۳

«گرمای زرد»

تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳

«چرا نمی‌رقصید»

تیر ۲۲ام, ۱۳۹۳

«چشم‌های آبی»

تیر ۱۴ام, ۱۳۹۳