Saturday, 18 July 2015
19 September 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘شورای حقوق بشر’

«مقطع کلیدی برای شورای حقوق بشر»

July 5th, 2015

«آمریکا با بیش‌ترین رای عضو شورای حقوق بشر»

November 13th, 2012

«آمریکا نباید عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شود»

November 11th, 2012

«تمدید یک‌سال ماموریت احمد شهید»

March 23rd, 2012

«درخواست برای مسلح کردن مخالفان در سوریه»

February 28th, 2012

«بررسی وضعیت سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل»

February 27th, 2012

«تصویب یک قطع‌نامه علیه سوریه در سازمان ملل»

December 3rd, 2011

«شهروند ایرانی مدت‌‌هاست از حقوق شهروندی محروم است»

August 29th, 2011

«تصویب قطع‌نامه شورای حقوق بشر علیه سوریه»

August 24th, 2011

«بررسی صدور قطع‌نامه علیه حکومت سوریه»

August 22nd, 2011

«به برخوردهای نامناسب جمهوری اسلامی رسیدگی کنید»

July 31st, 2011

«خواستار موضع‌گیری برابر جنایات سیاسی در ایران هستیم»

June 9th, 2011

«طرح موضوع قتل هاله سحابی در شورای حقوق بشر»

June 9th, 2011

«تا انتخاب گزارش‌گر ایران راهی نمانده است»

May 26th, 2011

«اعزام گزارش‌گر سازمان ملل به ایران، موفقیتی بزرگ»

March 30th, 2011

«قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم است»

March 25th, 2011

«تصویب شورا، اعزام گزارش گر به ایران»

March 24th, 2011

«نماینده ایران، گزارش وجاهت ندارد»

March 24th, 2011

«ویدئو/سخن‌رانی کلینتون درباره ایران در شورای حقوق بشر»

March 3rd, 2011

«منع ایران از عضویت در شورای حقوق بشر‌»

April 21st, 2010