Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘صانع ژاله’

«قشنگ‌ترین گل‌ها می‌میرند»

June 28th, 2014

«آن روز صبح، دانش‌گاه»

March 2nd, 2012

«فشار بسیج بر خانواده صانع ژاله»

March 24th, 2011

«گالری/بزرگ‌داشت ژاله و مختاری در اتاوا»

February 22nd, 2011

«‌حضور هر چه پر‌رنگ‌تر ایرانیان مقیم تورنتو»

February 21st, 2011

«کردستان با اعتصاب یک‌شنبه زنده است»

February 20th, 2011

«صبح است و ژاله می‌چکد از ابر بهمنی»

February 19th, 2011

«مردم ایران عزم خود را برای آزادی جزم کرده‌اند»

February 19th, 2011

«یکم اسفند، تجمعی برای یادبود شهدای اخیر جنبش سبز»

February 19th, 2011

«ویدئو/مراسم تشییع پیکر صانع ژاله»

February 18th, 2011

«ویدئو/شریعتمداری:ژاله برای ما خبرهای محرمانه می‌آورد»

February 18th, 2011

«تعطیلی فعالیت روزانه به مناسبت کشته‌شدن ژاله و مختاری»

February 17th, 2011

«بازداشت برادر صانع ژاله، از کشته‌شدگان تظاهرات ۲۵ بهمن»

February 17th, 2011

«ویدئو/گفت‌وگو با برادر صانع ژاله»

February 17th, 2011

«حکومت با تشیع پیکر کشته‌شدگان ۲۵ بهمن شهید دزدی کرد»

February 17th, 2011

«دانش‌جو نه بمیرد، نه ذلت پذیرد (۲)»

February 17th, 2011

«اعمال فشار بر خانواده ژاله، از کشته‌شدگان ۲۵ بهمن»

February 16th, 2011

«ژاله بسیجی نبود، تیرمستقیم شلیک شد»

February 16th, 2011

«کشته‌شدن یک دانش‌جوی کرد در اعتراضات ۲۵ بهمن»

February 15th, 2011

«یکی از مجروحان ۲۵ بهمن کشته شد»

February 15th, 2011

«تصویر کارت عضویت شهید ژاله در بسیج»

February 15th, 2011