Saturday, 18 July 2015
25 October 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘طرح سوال’

«توقف طرح سوال از احمدی‌نژاد در مجلس»

November 22nd, 2012

«حرفی بر خلاف مصالح نظام در جلسه سوال نخواهم زد»

November 19th, 2012

«وقت ملاقات ندادیم رفت دنبال سوال از رییس جمهوری»

November 6th, 2012

«رییس جمهوری هرچه زودتر ناگفته‌های خود را بگوید»

November 5th, 2012

«اعلام وصول طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد»

November 4th, 2012

«برخی با نظر آیت‌اله خامنه‌ای امضای طرح سوال را پس گرفتند»

October 22nd, 2012

«سوال از رییس جمهوری اسلامی منتفی نمی‌شود»

October 17th, 2012

«احتمال طرح سوال از احمدی‌نژاد در مجلس»

October 8th, 2012

«تغییر در مصوبه طرح سوال از رییس جمهوری در مجلس»

May 9th, 2012

«استیضاح رییس جمهوری با ۶ جواب غیر‌قابل قبول مجلس»

April 10th, 2012

«حضور احمدی‌نژاد در صحن مجلس برای پاسخ به نمایندگان»

March 14th, 2012

«سوال از احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس با تاخیر»

March 8th, 2012

«زمان حضور در مجلس جهت پاسخ‌گویی را خودم تعیین می‌کنم»

March 7th, 2012

«هرزمان احمدی‌نژاد آماده بود به مجلس احضار می‌شود»

March 5th, 2012

«اگر چیدمان نمایندگان را برنامه‌ریزی کردند به ملت خیانت شده»

March 5th, 2012

«بررسی مقاومت رییس جمهوری برابر ابقای مصلحی»

January 7th, 2012

«تشکیل کمیته ویژه پی‌گیری طرح سوال از احمدی‌نژاد»

November 22nd, 2011

«مطهری: عدم اجرای قانون توسط احمدی‌نژاد آغاز استبداد است»

November 2nd, 2011

«با ۷۴ امضا طرح سوال از احمدی‌نژاد رسمیت یافت»

October 30th, 2011

«تلاش برای انصراف نمایندگان از استیضاح وزیر اقتصاد»

October 29th, 2011

«امضا‌کنندگان طرح سوال از احمدی‌نژاد تحت فشار انصراف دادند»

October 25th, 2011

«انصراف ۲۹ نماینده از سوال از رییس جمهوری»

October 24th, 2011

«رسیدگی به شکایت نمایندگان از رییس جمهوری»

September 20th, 2011

«طرح سوال از احمدی‌نژاد پس گرفته نشده است»

July 31st, 2011

«طرح سوال از احمدی‌نژاد در مجلس منتفی نیست»

July 11th, 2011