شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
29 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘فراز خوشبختیان’

«آغاز سینمای ناطق»

اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۳

«از جنبش مونتاژ تا واپسین سال‌های صامت سینما»

فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۳

«آلمان و شوروی در واپسین سال‌های سینمای صامت»

اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۲

«واپسین سال‌های سینمای صامت فرانسه»

اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۲

«گسترش سینما در آمریکا»

اسفند ۵ام, ۱۳۹۲

«آغاز سینمای روایی»

بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۲

«جهانی شدن سینما»

بهمن ۷ام, ۱۳۹۲

«اختراع سینما»

دی ۲۷ام, ۱۳۹۲