شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘فرید صلواتی’

«بی‌فرهنگی دیگر در اصفهان»

فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۳

«ویدیو / وطن»

اسفند ۴ام, ۱۳۹۱

«ویدئو / به یاد پدر بزرگ»

آبان ۲۳ام, ۱۳۹۱

«مرثیه دار»

آبان ۵ام, ۱۳۹۱

«ویدئو / می‌ترسد»

تیر ۹ام, ۱۳۹۱

«دلم گرفته»

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱

«ناشناس»

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱

«باور درست، باور غلط»

فروردین ۵ام, ۱۳۹۱

«ناشناس»

شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۰

«ویدئو / شهر بی تپش»

مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۰

«ویدئو / کولی»

مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۰

«آزادی فرید صلواتی افشا کننده تجاوز خمینی‌شهر»

خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۰

«بازداشت فرید صلواتی فعال سیاسی- اجتماعی»

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۰

«مرثیه دار»

اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۰

«آیا کسی معرفت و شرف این مرد را به یاد می‌آورد‌؟»

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۰

«ویدئو/هجرت با فرید صلواتی»

اسفند ۱۶ام, ۱۳۸۹

«ویدئو / طبیب عشق»

آذر ۱ام, ۱۳۸۹

«ویدئو / آمدن بهر چه بود »

مرداد ۳ام, ۱۳۸۹