Saturday, 18 July 2015
19 September 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘قانون’

«روحانی: وظیفه پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام»

April 25th, 2015

«حاکمیت قانون و قانون حاکمیت در نسبت با ولایت فقیه»

January 5th, 2015

«برخی در دولت می‌خواهند قانون را دور بزنند»

April 30th, 2012

«دولت را مجبور می‌کنیم قانون را درباره یارانه‌ها اجرا کند»

April 19th, 2012

«اوباما قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد»

January 1st, 2012

«نسرین ستوده: «من» و «شما» با هم قانون را می‌سازیم»

October 30th, 2011

«راه بسته به سوی مسجد و کلیسا»

August 5th, 2011

«قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در نیویورک»

June 25th, 2011

«سماع من با شما»

March 18th, 2011

«روزنگاشت/خلاف‌کاری بزرگ در نقاب امورخیر»

January 17th, 2011

«توقف تجارت شرکت نفتی توتال با جمهوری اسلامی»

October 17th, 2010

«لغو قانون ممنوعیت پوشیدن شلوار در پاریس»

September 30th, 2010

«وزیر دادگستری فرانسه: این یک موفقیت است»

July 14th, 2010

«جرم، بهره‌برداری از مهاجران»

July 10th, 2010

«محرومیت سیزده نفر در انتخابات»

June 20th, 2010

«مامان رفت بخوابد»

June 4th, 2010

«قانون، بزرگ‌ترین ساز کلاویه‌دار سیمی»

May 13th, 2010

«قانونی را که رای داده‌اید ترویج کنید، نه قانون آقایان را»

April 22nd, 2010

«آغاز یک قانون غیر‌ایرانی در ایران»

April 13th, 2010