Saturday, 18 July 2015
07 December 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘مالیات’

«حدود ٢۵٠ هزار واحد مسکونی احتکار شده در تهران وجود دارد»

May 8th, 2015

«کی‌روش خودش مشکل مالیاتی‌اش را حل کرد»

March 24th, 2015

«کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ممنوع الخروج شد»

March 21st, 2015

«اجرای کنسرت، مطرب‌بازی در حرم و عدم پرداخت مالیات حرام‌خوری است»

February 28th, 2015

«راه‌کارهایی برای جبران کسری بودجه دولت در ایران»

February 23rd, 2015

«دعوای زرگری در اعتراض به مالیات»

June 8th, 2014

«مالیات‌ها در فرانسه افزایش میابد»

January 30th, 2012

«ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران در عصر قاجار»

January 20th, 2012

«مالیات، مالیات و مالیات»

September 20th, 2011

«برنامه اوباما برای افزایش مالیات میلیونرها»

September 18th, 2011

«برنامه کاهش نرخ بی‌کاری در امریکا»

September 9th, 2011

«تداوم اعتصاب بی‌نتیجه پارچه‌ فروشان بازار»

August 15th, 2011

«افزایش مالیات بردرآمد برای ثروت‌مندان ایتالیا»

August 13th, 2011

«کاهش کسری بودجه با افزایش مالیات ثروت‌مندان»

April 14th, 2011

«کارتون / و بازار مالیات را پذیرفت»

July 16th, 2010

«اعتصاب در بازار ادامه دارد»

July 14th, 2010

«موافقت اصناف با پرداخت ۴۰ درصد مالیات»

July 7th, 2010

«اعتصاب بازارطلا وپارچه درتهران»

July 6th, 2010