Saturday, 18 July 2015
01 December 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘مهدی خزعلی’

«مهدی خزعلی پس از دو هفته اعتصاب غذا از زندان آزاد شد»

July 14th, 2014

«مهدی خزعلی به بیمارستان منتقل شد»

June 29th, 2014

«مهدی خزعلی بازداشت شد»

June 21st, 2014

«محمدرضا مهدوی کنی چشم از دنیایی که همه چیزش بود فروبست»

June 7th, 2014

«رفع تحریم‌ها تا دو ماه دیگر»

October 11th, 2013

«مهدی خزعلی به شش سال حبس محکوم شد»

October 10th, 2013

«مهدی خزعلی آزاد شد»

June 4th, 2013

«درخواست برای آزادی مهدی خزعلی»

April 4th, 2013

«اعتصاب غذای مجدد مهدی خزعلی»

December 10th, 2012

«فشار برای اعتراف علیه خزعلی»

November 10th, 2012

«آغاز اعتصاب غذای خشک مهدی خزعلی»

October 31st, 2012

«برگزاری راه‌پیمایی در روز دانش‌آموز در ایران»

October 20th, 2012

«آزادی مهدی خزعلی، فعال سیاسی از زندان»

March 19th, 2012

«پایان اعتصاب غذای خشک مهدی خزعلی، فعال سیاسی»

March 9th, 2012

«محاکمه خزعلی، فعال سیاسی در دادگاه انقلاب تهران»

March 7th, 2012

«آغاز اعتصاب غذای خشک مهدی خزعلی، فعال سیاسی»

March 6th, 2012

«جان باختم، بدنم را تحویل سازمان ملل دهید»

February 22nd, 2012

«انتقال مهدی خزعلی به بیمارستان قمر بنی‌هاشم»

February 19th, 2012

«انتقال شبانه خزعلی از بیمارستان طالقانی به مکانی نامعلوم»

February 19th, 2012

«انتقال خزعلی، فعال سیاسی به بیمارستان»

February 18th, 2012

«چهار سال و نیم حبس و ده سال تبعید محکومیت مهدی خزعلی»

February 15th, 2012

«۱۴ سال حبس و ۱۰ سال تبعید حکم مهدی خزعلی»

February 5th, 2012

«اعتصاب غذای خزعلی و هنرور شجاعی، منتقدان دولت»

January 15th, 2012

«ماموران مهدی خزعلی را با ضرب و شتم بازداشت کردند»

January 10th, 2012

«نه ثبت‌نام کردم نه در انتخابات شرکت می‌کنم»

December 31st, 2011