شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
25 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘موسیقی’

«دو راه نرفته موسیقی مازندران، مصاحبه با کاوه کاردگر»

خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۲

«نغمه‌های کوچه / جنگ خدایان»

خرداد ۸ام, ۱۳۹۲

«کنسرت موسیقی مازندرانی»

خرداد ۳ام, ۱۳۹۲

«تازه‌های موسیقی زیرزمینی، بخش دهم»

خرداد ۱ام, ۱۳۹۲

«روزنگاشت/ نسیم وصل آغازی برای هنری پایدار»

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۲

«استاد بهاری، آوای دل‌نواز کمانچه»

اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۲

«سنتور دل‌نواز مجید نجاحی»

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲

«غیر مجاز»

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲

«لطف‌اله مجد، آوای دل‌نشین تار»

اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۲

«ابراهیم منصوری، سازنده مهر جاودانه»

اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۲

«غیر مجاز»

اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۲

«بزرگ لشگری، نوازنده چیره‌دست»

اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۲

«غیر مجاز»

فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۲

«درگذشت داریوش صفوت، موسیقی‌دان ایرانی»

فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۲

«غیر مجاز»

فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۲

«غیر مجاز»

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۲

«مهدی خالدی، سازنده‌ی آمد نوبهار»

فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۲

«غیر مجاز»

اسفند ۳۰ام, ۱۳۹۱

«غیر مجاز»

اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۱

«رهی معیری»

اسفند ۲ام, ۱۳۹۱

«افسانه موسیقی شرق»

بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۱

«بلبل شاه، مغضوب انقلابیون»

بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۱

«تصنیف جانم وطن»

بهمن ۸ام, ۱۳۹۱

«به نظرم ترانه نقی خیلی جدی گرفته شد»

بهمن ۲ام, ۱۳۹۱

«گلهای رنگارنگ کوچه»

بهمن ۲ام, ۱۳۹۱