Saturday, 18 July 2015
30 May 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘نشست’

«برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵ در نیمه دسامبر»

November 29th, 2012

«نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در ایران»

August 28th, 2012

«برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی»

August 14th, 2012

«نشست اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی بحران سوریه»

August 12th, 2012

«پیش‌رفت مذاکرات ایران و ۱+۵ در هاله‌ای از ابهام»

June 19th, 2012

«تلاش برای ترغیب روسیه برای فشار بر دولت سوریه»

June 4th, 2012

«برگزاری نشست اپوزسیون با دید گزینشی»

January 28th, 2012

«دولت و گروه‌های مسلح سوریه به خشونت پایان دهند»

January 9th, 2012

«بحران اقتصادی در حزوه یورو به بدترین وضعیت خود رسید»

December 9th, 2011

«نشست یکی از سدهای تازه تاسیس رود کارون»

August 8th, 2011

«تشکیل جلسه مخالفان بشار اسد در دمشق»

June 27th, 2011

«بررسی برنامه‌های اتمی ایران و سوریه در وین»

June 6th, 2011

«ویدئو/نشست دمکرات‌های سبز ایران در مجلس پاریس»

April 11th, 2011

«ویدئو / در حاشیه نشست اتحادیه اروپا»

July 27th, 2010

«بیست‌و‌چهارمین دیدارآسیا‌-اقیانوسیه»

June 10th, 2010