شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘نقاشی’

«گالری / جنبه‌های متنوعی از فرهنگ عامه را در قالبی نامتعارف بروی دیوار‌ها»

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۴

«گالری / رنگ و زن مفهومی از احساس و تلاش»

اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۳

«در ستایش داداییسم»

اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۱

«حقیقت پنهان شده»

اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۱

«تولد نوگرایی»

اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۱

«روی‌دادهای هنری از تهران و تبریز تا دوبی و هرات»

اسفند ۴ام, ۱۳۹۱

«آیا مفهومی با عنوان ادبیات بیداری داریم»

مهر ۲۸ام, ۱۳۹۱

«با پای پیاده»

مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۱

«روزنگاشت / از تو برای تو»

بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۰

«روزنگاشت/ پایه‌گذار نقاشی خط با اعتباری جهانی»

تیر ۷ام, ۱۳۹۰

«من یک پیپ نیستم»

خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۰

«روزنگاشت/ پدر نقاشی مدرن»

دی ۲۹ام, ۱۳۸۹

«وقتی دیوارها سخن می‌گویند»

دی ۱۹ام, ۱۳۸۹

«انحنایی پرپیچ و زیبا»

دی ۱۹ام, ۱۳۸۹

«قربانی رنگ و نگاره در پای خودپرستی»

دی ۱۱ام, ۱۳۸۹

«تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»

دی ۱ام, ۱۳۸۹

«گالری / نقاشی‌های چهار بعدی»

آبان ۱۹ام, ۱۳۸۹

«نقاشان ایرانی و جدال با مشکلات»

مهر ۱۸ام, ۱۳۸۹