شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
01 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘نمایش‌نامه’

«متشکرم، خانم»

شهریور ۸ام, ۱۳۹۳

«روی‌دادهای هنری از تهران و تبریز تا دوبی و هرات»

اسفند ۴ام, ۱۳۹۱

«مضحکه و مقلدبازی در تاتر فرانسه»

بهمن ۱ام, ۱۳۹۰

«روزنگاشت‌‌/‌خالق مشهور، تام بند انگشتی»

اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۰