Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘وزارت علوم’

«مجلس ایران به محمد فرهادی برای تصدی وزارت علوم رای اعتماد داد»

November 26th, 2014

«تمدید سرپرستی نجفی بر وزارت علوم با حکم حکومتی آیت‌اله خامنه‌ای»

November 23rd, 2014

«معرفی پنجمین گزینه برای وزارت علوم از سوی روحانی به مجلس»

November 19th, 2014

«چهارمین گزینه روحانی نیز برای وزارت علوم رای اعتماد نگرفت»

November 18th, 2014

«هزینه‌های پرداختی از ۵۰۸ بورسیه پس گرفته می‌شود»

October 24th, 2014

«دفاع از حق تحصیل وظیفه قانونی وزارت علوم و همه مسئولان کشور است»

August 19th, 2014

«پی‌گیری وزارت علوم در مورد بازداشت و اخراج دانشجویان ایرانی در نروژ»

April 20th, 2014

«صد و پنجاه نماینده مجلس یارانه دریافت می‌کنند»

October 21st, 2013

«ایران ممنوع به توان بی‌نهایت»

March 14th, 2011

«پدافند غیر‌عامل»

November 26th, 2010

«خواب‌گاه‌های دانش‌جویی، هتل‌های بی‌ستاره»

November 24th, 2010

«‌دو ترم محرومیت از تحصیل برای دو دانشجوی دانشگاه علم‌و‌صنعت»

October 13th, 2010

«تنها ۴۰۰ نفر از دانشجویان مهاجرایرانی بازنگشته‌اند»

March 10th, 2010