شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘وطن’

«ویدیو / وطن»

اسفند ۴ام, ۱۳۹۱

«وطن یعنی کپر»

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱

«رفتار نویسندگان مهاجر با زبان»

آبان ۲۲ام, ۱۳۹۰

«کاش وطن جایی برای ماندن بود…»

خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۰

«من هم وطنی دارم»

اسفند ۲۰ام, ۱۳۸۹

«وطن آدمی»

دی ۱۵ام, ۱۳۸۹

«نغمه‌های کوچه»

اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۸۹

«این خانه قشنگ است، ولی خانه من نیست»

اسفند ۴ام, ۱۳۸۸