شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
28 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پارس‌نامه’

«کوه آتش‌گاه آتش‌کده و معبدی بزرگ»

دی ۱۸ام, ۱۳۹۱

«گور دخمه سنگی فخریگاه»

دی ۴ام, ۱۳۹۱

«یلدا زایش زادروز»

آذر ۲۷ام, ۱۳۹۱

«تووکراسی حکومت خشن و تعصب‌آمیز بهرام دوم»

آذر ۶ام, ۱۳۹۱

«آرام‌گاهی از دوره هخامنشیان»

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۱

«دیوار گرگان، سومین دیوار بزرگ جهان»

آبان ۸ام, ۱۳۹۱

«درینکویو شهر زیرزمینی زرتشتیان»

آبان ۲ام, ۱۳۹۱

«شاپور یکم شاه لایق ساسانی»

شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۱

«اردشیر بابکان بنیان‌گذار ساسانی»

شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۱

«تخت ابونصر»

مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱

«روستای چال‌طرخان و روستای عشق‌آباد»

مرداد ۲ام, ۱۳۹۱

«رکن اساسی و تعیین کننده سیاست دولت ساسانی»

خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۱

«مسجد تاریخانه دامغان»

خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۱

«هنر معماری ساسانیان»

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱

«امپراطوری ساسانیان»

اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۱

«مانی یکی از پایه‌گذاران هنر و تذهیب»

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱

«مانی آموزگار معنویت»

اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱

«اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان»

فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۱

«بی‌توجهی یا نابودی تخت جمشید»

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۱

«صلیب پارسی نشانه خدای خورشید ‌ با نه هزار سال قدمت»

فروردین ۷ام, ۱۳۹۱

«جنگل‌های منحصر به فرد و ذخیره زیست کره زمین»

اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۰

«غارچاه نخجیر-یکی از زیباترین غارهای جهان»

اسفند ۸ام, ۱۳۹۰

«ایکوتوریسم و اگروتوریسم در یک روستا»

اسفند ۱ام, ۱۳۹۰

«قدیمی‌ترین نقاشی متحرک (انیمیشن) جهان»

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۰

«لاشار جاذبه‌ بکر طبیعی»

بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۰