Saturday, 18 July 2015
07 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پرسه’

«او راهش را یافته است …»

June 24th, 2012

«بُوَد آیا که به موزه قدم بگذارند؟»

May 20th, 2012

«گذری در موزه ملی مالزی»

April 30th, 2012

«در انتهای جاده کسی منتظر است…»

April 23rd, 2012

«جبر جغرافیایی…»

April 19th, 2012

«از اسکار ۸۴ تا جدایی لباس لیلا»

March 5th, 2012

«اگر سال ۲۰۱۲ پایانی برای جهان باشد…»

January 1st, 2012

«نحسی ۱۱/۱۱/۱۱ و گریبان ایرانیان مالزی»

November 13th, 2011

«هنر ایران؛ متفاوت اما ناشناخته»

November 8th, 2011

«دل به هوای شیراز»

October 31st, 2011

«دود هنوز هم از کنده بلند می‌شود…»

October 3rd, 2011

«یک دنیا،یک خانه،یک قلب»

September 29th, 2011

«بسیار سفر باید …»

September 28th, 2011

«فرصتی دوباره …»

September 20th, 2011

«فانوسی برای زندگی‌ات روشن کن …»

September 12th, 2011

«گردش‌گری در سر خط خبرها»

September 4th, 2011

«یک مالزی یک تاریخ-۲»

September 1st, 2011

«ما از دو جنس مخالفیم، مسئله این است…»

July 10th, 2011

«تورهای ارزان به چه قیمت؟!»

June 26th, 2011

«من ترا باز کجا خواهم یافت…»

June 19th, 2011

«پیوندی ظریف و زیبا»

June 12th, 2011

«طبیعت در خدمت مردم»

June 5th, 2011

«در ایران محال است…»

May 22nd, 2011

«مادر یعنی عشق»

May 9th, 2011

«آموزگار الفبای مهر»

May 2nd, 2011