شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
22 October 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پزشکان غربی’

«پلیس افغانستان سه پزشک آمریکایی را به ضرب گلوله کشت»

اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۳