Saturday, 18 July 2015
14 August 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پناهندگان’

«بیش از ٢٠٠ مهاجر از سرنشینان دو قایق در دریای مدیترانه غرق شدند»

February 11th, 2015

«مصاحبه با فرشته ناجی حبیب‌زاده و اعتصاب غذای او»

August 27th, 2013

«آغاز اعتصاب غذای خشک برخی از پناهندگان ترکیه»

August 16th, 2013

«افکار مغشوش یک تبعیدی گینه نو»

July 24th, 2013

«گالری / آن‌جا که خانه‌ام نیست»

June 26th, 2013

«سیاست کانادا در قبال پناهندگان و مقامات ایرانی»

March 20th, 2013

«کانادا پنج‌هزار پناهنده ایرانی و عراقی را از ترکیه می‌پذیرد»

January 16th, 2013

«بازی خطرناک سیستم امیتی جمهوری اسلامی ایران با پناهندگان»

January 6th, 2013

«سرباز آمریکایی مخالف با جنگ دیپورت می‌شود»

August 31st, 2012

«به فریادهای بلند ما رسیدگی کنید»

June 26th, 2012

«پناه‌جویان به کارهای مناسب دست‌رسی ندارند»

March 15th, 2012

«گالری / دفاع از حقوق پناهندگان در سوئد»

December 5th, 2011

«بررسی پناهندگی ساکنان اشرف در سازمان ملل»

October 5th, 2011

«به خشونت مفرط علیه تظاهرکنندگان پایان دهید»

June 17th, 2011

«آتش‌سوزی در یکی از مراکز نگه‌داری پناهندگان استرالیا»

April 21st, 2011

«توقف اخراج پناه‌جویان ازآلمان به یونان»

January 21st, 2011

«آینده مبهم فرآیند صلح خاورمیانه»

January 5th, 2011

«آیین نوروزی در میان پناهندگان»

April 14th, 2010