شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
14 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘کافه‌ی کوچه هفتم’

«از جنبش مونتاژ تا واپسین سال‌های صامت سینما»

فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۳

«آلمان و شوروی در واپسین سال‌های سینمای صامت»

اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۲

«زن، جنبش و سینما»

اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۲

«واپسین سال‌های سینمای صامت فرانسه»

اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۲

«گسترش سینما در آمریکا»

اسفند ۵ام, ۱۳۹۲

«جهانی شدن سینما»

بهمن ۷ام, ۱۳۹۲