Saturday, 18 July 2015
05 August 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘گوتنبرگ’

«حصر، سه سال صبوری و سرفرازی»

February 24th, 2014

«پشتیبانی از سینماگران ایرانی»

December 12th, 2013

«شب فیلم گوتنبرگ در حمایت از سینماگران ایرانی»

December 6th, 2013

«نگاهی به رویدادهای فرهنگی سوئد با تمرکز بر ایران»

September 6th, 2013

«گالری / فستیوال دگرباش‌ها در گوتنبرگ»

June 3rd, 2013

«جایزه‌ی برترین فیلم کوتاه سوئدی برای بابک نجفی»

January 29th, 2013

«تجمع اعتراضی پناه‌جویان ایرانی مقیم سوئد»

October 7th, 2012

«خودزنی برخی جریانات چپ»

September 29th, 2011

«هزار شمع نورانی به یاد زندانیان سیاسی ایران»

August 31st, 2011

«گالری/تابوت انتخابات ۸۸ بر شانه‌های دانش‌جویان»

June 13th, 2011

«هاله کپی برابر اصل عزت‌اله سحابی»

June 8th, 2011

«گالری/مراسم عزت‌اله و هاله سحابی در سوئد»

June 8th, 2011

«اراده و یک‌پارچگی خود را به رخ بد‌طینتان می‌کشانیم»

May 15th, 2011

«شان و منزلت انسان‌ها در سوئد سقوط کرده است»

May 14th, 2011

«پیوستن دو پناه‌جوی دیگر به جمع اعتصاب غذا‌کنندگان سوئد»

May 5th, 2011

«فریب سیاسی سال ۹۰ و مقدمات انتخابات آتی در ایران»

April 27th, 2011

«وضعیت وخیم پناه‌جویان ایرانی در سوئد»

March 18th, 2011

«گالری/کمپین حمایت سبز در گوتنبرگ سوئد»

March 14th, 2011