Saturday, 18 July 2015
01 December 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘دوچرخه سوار’

«صخره‌ای زیبا با شش‌صد متر ارتفاع در نروژ»

November 6th, 2014

«تنهایی سفر کردن کار ساده‌ای نیست»

September 14th, 2014

«اتفاق‌ها به خودی خود نمی‌افتند، باید حرکت کرد»

August 28th, 2014

«سفر به کردستان، شیراز و تهران در یک هفته»

May 28th, 2014

«گلایه‌های دوچرخه‌سوار جهانگرد»

February 6th, 2014

«هفته گذشته سفر نکردم و بیشتر خانه دوستانم بودم»

December 8th, 2013

«رودخانه هنگانگ شب نیمه‌ماه و لحظاتی زیبا»

October 26th, 2013

« دوچرخه سوار/ لائوس و تمام شدن فشار‌های ویتنام»

August 11th, 2013

« ویتنام و روزهایی که فقط رکاب زدن بود»

August 3rd, 2013

«دوچرخه‌سوار / خاطراتی از ویتنام»

July 19th, 2013

«دوچرخه‌سوار/ بازگشت به ایران»

July 12th, 2013

«دوچرخه سوار/آخرین هفته سفر در اروپا»

June 21st, 2013

«دوچرخه‌سوار / ادامه سفر، حرکت از مادرید»

June 7th, 2013

« آغاز ادامه سفر بعد از یک توقف طولانی»

May 31st, 2013

«مادرید و روز‌های پر کار مدرسه»

May 24th, 2013

«دوچرخه سوار/ ملاقات دوباره کلاوس و روزها پر از کار تا مادرید»

May 17th, 2013

«دوچرخه سوار/ شروع سفر در اسپانیا»

May 3rd, 2013

«دوچرخه‌سوار/رشته کوه پیرانیز و تعریف جدیدی از زیبایی‌»

April 30th, 2013

«دوچرخه سوار/ پاریس شهر زندگی‌»

April 5th, 2013

«خستیگی و سربالایی سخت»

March 29th, 2013

«جدول برنامه‌ها»

October 3rd, 2012

«جدول برنامه ها»

September 5th, 2012

«در مسیر …»

April 17th, 2012