Saturday, 18 July 2015
03 August 2021

«گزیده اخبار مطبوعات روز شنبه افغانستان»

2009 November 14

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز شنبه افغانستان

روزنامه اراده

  • مصایب افغان‌ها در جریان جنگ‌های دراز مدت

روزنامه انیس

  • مشکل فساد اداری با ردیف کردن اتهامات نابود نمی‌شود

روزنامه ویسا

  • تکمیل تحقیقات در خصوص دست داشتن برخی از افراد بلند پایه دولتی در فساد اداری

روزنامه آرمان ملی

  • افغان‌ها توانایی رزمیدن بهتر در مقابل تروریستان را دارند

روزنامه هیواد

  • تقویت نظام وابسته به تعهد در برابر منافع ملی کشور است

روزنامه اصلاح

  • باید در همکاری مشترک ریشه‌های تروریسم از منطقه برکنده شود

روزنامه راه نجات

  • محکمه ویژه بررسی فساد شماری از اعضای کابینه تشکیل می‌شود

روزنامه هشت صبح

  • آمریکا به استراتژی خروج از افغانستان می‌اندیشد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|