Saturday, 18 July 2015
17 September 2021
با اخذ اکثريت آرا در نشست سالانه مرکز ميراث جهاني

«سازه‌های آبی شوشتر جهانی شدند»

2009 July 14

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی  سازه های آبی شوشتر با اخذ اکثریت آرا در نشست سالانه مرکز میراث جهانیبهعنوان دهمین اثر میراث جهانی ایران به فهرست این آثار افزوده شد.

به گزارش ارسالی از سوی نماینده ایران در نشست سالانه مرکز میراث جهانی یونسکو که اینبار در جنوب اسپانیا برگزار شده است به دلیل ارزیابی مثبت اعضای کمیته میراث جهانی از فرایند تهیه پرونده سازه‌های آبی شوشتر توسط ایران و نیز باتوجه به این‌که سازه‌های آبی شوشتر یکی از آثار بسیار مهم و شاخص جهانی به‌شمار می‌آید، پس ازقدردانی ازایران برای تهیه و پیشنهاد برای تهیه پرونده ، این مجموعه بدون هیچ گونه مشکل و ایرادی ، به تأیید کمیته میراث جهانی رسید، بنابراین ایران صاحب دهمین اثردر فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

پیش از این وجود فاضلاب های شهری باعث شده بود که سازه‌های آبی شوشتر مشکلاتی در پرونده ثبت میراث جهانی داشته باشد

هم چنین در این نشست از ایران خواسته شده است تا اقدامات حفاظتی خود را در ارگ بم تا سال 2010 ادامه دهد و تا این تاریخ ارگ بم را از فهرست میراث در خطر خارج کند.

از سوی دیگر خواسته شده است تا ایران گزارش کاملی از دو طبقه باقی مانده برج جهان نما که هنوز کوتاه نشده است به این مرکز ارایه دهد.

اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو از اول تیرماه به مدت یک هفته درسویل درجنوب اسپانیا گردهم آمده اند.نشست سالانه این کمیته کارشناسی،پس از مراسم افتتاحیه باحضور آنخلس گونزالزسینده وزیرفرهنگ اسپانیا آغاز شد.

اعضای کمیته میراٍث جهانی یونسکو دراین نشست ازمیان 27مرکز طبیعی یا فرهنگی شایسته گزینش به علت ارزش جهانی استثنایی، شماری را انتخاب می‌کنند.

shooshtar1_bigshooshtar2_bigshooshtar3_bigshooshtar4_bigshooshtar5_bigshooshtar6_bigshooshtar7_big

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|