Saturday, 18 July 2015
24 October 2021
در ماجرای معاون دانشگاه زنجان

«حکم زندان، مجازات افشای قصد سوءاستفاده جنسی»

2009 November 26

گفته می‌شود شش نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان که معترض و افشاکننده‌ی قصد سوء استفاده‌ی جنسی «حسن مددی»، معاون دانشگاه زنجان، از یک دانشجوی دختر بودند، مجازات می‌گردند.

20091126-madadi-koocheh

اتهام این دانشجویان «تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» است.

در این رابطه بهرام واحدی، سورنا هاشمی، آرش رایجی، پیام شکیبا و محمد حسن جنیدی، به یک سال زندان و علیرضا فیروزی به یک سال و چهار ماه زندان محکوم گردیدند.

حسن مددی هم اکنون در سمتی دیگر در وزارت علوم به کار مشغول است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: