Saturday, 18 July 2015
06 August 2021

«هشت کوچه»

2011 June 20

مهـرداد/ رادیو کوچه

هشت کوچه عنوان برنامه‌ی تازه‌ای از رادیو کوچه است که از امروز پخش آن آغاز شده است. در این برنامه من و شما به هم‌راهی هم هشت کوچه را پشت سر می‌گذاریم. در هر کوچه با اهالی آن‌جا و قصه‌ها و ماجراهای‌شان آشنا می‌شویم تا بفهمیم آن‌جا چه می‌گذرد.

………………………………………

 

 

 «کوچه‌ی وداع و بدرود»

 

این برنامه، واپسین برنامه‌ی هشت‌کوچه است. فصل کوتاه هشت کوچه به انتها رسید. با درود به کوچه کوچه‌های شما آمدیم و امروز و این‌جا با بدرود از کوچه‌های‌تان کوچ می‌کنیم و می‌گذریم. اگر رسم همسایگی و نیکی را خوب به جای نیاوردیم، ببخشایید و بگذرید از ما.

………………………………………

 «همسایه‌های کوچه، کوچه‌های همسایه»

موضوع امروز برنامه‌ی هشت کوچه، «همسایه‌ها» ست. همسایه همیشه مهم بوده و هست و خواهد بود، چه خوبش و چه بدش. در برنامه‌ی امروز به کوچه‌های گوناگون می‌رویم تا با همسایه‌ها و آیین همسایه‌گی در این کوچه‌ها آشنا بشویم.

………………………………………

 «روزی اگر دیوارها، زبان بگشایند …»

موضوع امروز برنامه‌ی هشت کوچه، «دیوار» است. دیوار، اگرچه رکنی از یک بنا است و مربوط به حوزه‌ی معماری اما در زندگی ما هم بسته به این‌که دیوار، چه نوع دیواری باشد و کجا باشد، بلندی و طول آن چقدر باشد، همین دیوار ساده برای ما معانی و حس‌های مختلف ایجاد می‌کند.

………………………………………

 «آدم‌های موفق، کوچه‌های پیش‌رفت»

موضوع امروز برنامه‌ی هشت کوچه، «پیش‌رفت و موفقیت» ا‌ست. این واژه در هرکجا و هر فرهنگ و نزد افراد گوناگون تعریف متفاوتی دارد و جلوه‌های گوناگونی. با هم به کوچه‌های هشت کوچه امروز می‌رویم تا ببینیم این واژه در هرکوچه و نزد اهالی آن چه معنا و مفهومی دارد.

………………………………………

 «تو این کوچه، رییس کیه؟»

موضوع امروز برنامه‌ی «هشت کوچه»، «رییس» ا‌ست. در هرکوچه‌ی شهر ما فرهنگ خاصی حاکم است و در هر فرهنگ هم حکم ریاست به‌نام فرد خاصی می‌خورد. امروز با هم به گردشی میان این کوچه‌ها می‌رویم تا ببینیم در هر کوچه چه کسی رییس است.

………………………………………

 «از هر کوچه صدایی … »

امروز و در هشتمین برنامه‌ی هشت کوچه، ویژه برنامه‌ی «موسیقی» داریم. به سراغ کوچه‌های مختلف میرویم تا بشنویم نغمه‌های دل پسند و صدای محفل‌ها و شادی‌ها‌ی‌شان را. کوچه‌های امروز و این برنامه: کوچه پایین، کوچه بالا، کوچه پشتی، کوچه باغ، کوچه عروسی، کوچه بازار، کوچه مسجد و کوچه‌ی کافه.

………………………………………

 «کوی دانش‌گاه محضر خدا نبود؟»

در سال‌روز 18 تیر 1378 و واقعه‌ی کوی دانش‌گاه تهران و به یادمان این‌روز و آن‌چه بر کوی دانش‌گاه گذشت، امروز و در این برنامه تنها یک کوچه داریم و آن هم کوچه‌ی کوی، کوی دانشگاه، محله‌ی امیر‌آباد.

………………………………………

 «ماهواره، شاطر مراد، علما، نانسی»

موضوع امروز برنامه‌ی «هشت کوچه» «ماهواره» ا‌ست. همان ماهواره‌ی پر‌‌حرف و حدیثی که این‌روزها در هر کوچه و خانه‌ای جا باز کرده. سری می‌زنیم به کوچه‌های مختلف تا ببینیم اهالی هر کوچه در مورد این شی متبرک چه فکری دارند و چه استفاده‌ای از آن می‌کنند?

………………………………………

«رنگ رفاقت، رنگ مرام، رنگ دیروز، رنگ امروز»

موضوع امروز برنامه‌ی هشت کوچه «رفاقت» است. «رفاقت» تعریف پیچیده‌ای ندارد اما ممکن است به فراخور حال و موقعیت و نیازها، معیارهایش تغییر کند. رفیقان هر کسی هم بخش یا نشانه‌ای از شخصیت آن فرد هستند‌.

………………………………………

«دل‌ها و دشنه‌ها، سوار بر اتوبوس»

موضوع امروز و این برنامه، اتوبوسه. امروز به‌هم‌راه هم می‌رویم به کوچه‌های هشت کوچه و به اتوبوس‌هایشان سری می‌زنیم. فکر می‌کنید اتوبوس‌ها در کوچه‌های مختلف با هم دیگر چه فرقی دارند؟ کوچه‌های هشت کوچه‌ی امروز و این برنامه: کوچه بازار، کوچه مدرسه و….

………………………………………

«تعطیلات»

«تعطیلات» موضوع امروز و سومین برنامه‌ی هشت کوچه‌ست. با هم به کوچه‌های هشت کوچه‌ی امروز می‌رویم تا ببینیم تعطیلات در هر کدام از این کوچه‌ها چه معنا و مفهومی دارد و ساکنین این کوچه‌ها چه می‌کنند با تعطیلات‌شان.

………………………………………

«آشنایی»

در برنامه‌ی پیش که نخستین برنامه‌ی هشت‌کوچه بود از حال و هوای این برنامه و کوچه‌هایش برای‌تان گفتم و همان‌طوری که گفتم و وعده دادم از امروز و این برنامه با یک موضوع مشخص به سراغ کوچه‌های مختلف می‌رویم.

………………………………………

«این‌جا کوچه‌ی کوچ است»

در این برنامه ما در هر قسمت یک موضوع داریم و با آن موضوع به سراغ کوچه‌های مختلف می‌رویم تا ببینیم در هر کوچه در مورد آن چه فکر می‌کنند، چه برخوردی با آن دارند و جای‌گاه آن موضوع در آن کوچه چیست؟

………………………………………

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,