Saturday, 18 July 2015
20 September 2021
هشت کوچه- قسمت سوم

«تعطیلات»

2011 June 25

مهرداد/  رادیو کوچه

«تعطیلات» موضوع امروز و سومین برنامه‌ی هشت کوچه‌ست. با هم به کوچه‌های هشت کوچه‌ی امروز می‌رویم تا ببینیم تعطیلات در هر کدام از این کوچه‌ها چه معنا و مفهومی دارد و ساکنین این کوچه‌ها چه می‌کنند با تعطیلات‌شان.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

کوچه‌های هشت کوچه‌ی امروز و این برنامه:

کوچه بالا، کوچه پایین، کوچه بازار، کوچه باغ، کوچه بن‌بست، کوچه مدرسه، کوچه رویا و کوچه‌ی حافظ.

این برنامه را بشنوید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,