Saturday, 18 July 2015
19 September 2021
هشت کوچه -قسمت هفتم

«کوی دانش‌گاه محضر خدا نبود؟»

2011 July 09

مهرداد/ رادیو کوچه

در سال‌روز 18 تیر 1378 و واقعه‌ی کوی دانش‌گاه تهران و به یادمان این‌روز و آن‌چه بر کوی دانش‌گاه گذشت، امروز و در این برنامه تنها یک کوچه داریم و آن هم کوچه‌ی کوی، کوی دانشگاه، محله‌ی امیر‌آباد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مگر نه این‌که بر دیوارهای همان امیر‌آباد نوشته بودند و ما می‌خواندیم که «عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید».

امیر‌آباد گوشه‌ای از این عالم نبود؟ کوی دانش‌گاه گوشه‌ای از محضر خدا نبود؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,