Saturday, 18 July 2015
19 September 2021
هشت کوچه- قسمت دوازدهم

«همسایه‌های کوچه، کوچه‌های همسایه»

2011 August 03

مهرداد/ رادیو کوچه

موضوع امروز برنامه‌ی هشت کوچه، «همسایه‌ها» ست. همسایه همیشه مهم بوده و هست و خواهد بود، چه خوبش و چه بدش.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

در برنامه‌ی امروز به کوچه‌های گوناگون می‌رویم تا با همسایه‌ها و آیین همسایه‌گی در این کوچه‌ها آشنا بشویم.

کوچه‌های هشت کوچه‌ی امروز و این برنامه:

کوچه بالا، کوچه پایین، کوچه مسجد، کوچه باغ، کوچه بازار، کوچه پشتی، کوچه‌ی هشت کوچه و کوچه حافظ.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,