Saturday, 18 July 2015
02 August 2021
از سوی یك شركت آمریكایی طراحی شد

«ریزتراشه کاشتنی در زیر پوست به جای کارت اعتباری»

2009 December 04

یک مرکز تفریحی در اسپانیا هزینه‌های نوشیدنی و تفریحات ارایه شده به مشتریان خود را از طریق ریزتراشه کاشته شده در زیر پوست آن‌ها، دریافت می‌کند.

این ریزتراشه که در قسمتی از بدن قرار گرفته‌است، امواجی را به سمت اسکنر ارسال می‌کند که در نتیجه دریافت این امواج ،هزینه مربوطه به‌طور خودکار از شماره حساب مشتری کسر می‌شود.

20091204-dan-riztarasheh-creditcart

این ریزتراشه موسوم به Verichip از سوی یک شرکت آمریکایی طراحی شده و به سیستم تشخیص هویت فرکانس رادیویی مجهز است.

با استفاده از این سیستم جدید، از تشکیل صف‌های طولانی از مشتریان برای پرداخت پول امکانات مورد استفاده در مقابل این کلوب تفریحی در بارسلونا، پایتخت اسپانیا پیش‌گیری می‌شود.

با کاشتن این تراشه در زیر پوست افراد، حتی نیازی به در دست داشتن دایمی آن نیز نخواهد بود. با نگهداشتن عضو مربوطه از بدن که حامل ریزتراشه است در مقابل اسکنر و فلش آن سیستم، محاسبه هزینه را آغاز می‌کند.

طراحان آمریکایی این ریزتراشه معتقدند که در آینده می‌توان از این سیستم برای ذخیره‌کردن داده‌های امنیتی و پزشکی در بدن افراد و یا به جای کارت اعتباری استفاده کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,