Saturday, 18 July 2015
17 May 2021
از سوی مجلس نمایندگان

« اسامی وزارت‌خانه‌های نا کارآمد اعلام شد»

2009 December 04

مجلس نمایندگان روز گذشته نام وزارت‌ها و نهادهای دولتی که در جریان سال 1387 کم تر از 40 درصد بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانده و بسیاری از وکلا این وزارت‌ها را ناکارا خواندند، اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان در فهرست اعلام شده از سوی هیئت اداری مجلس، وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، فواید عامه، معارف، زراعت، ترانسپورت، انکشاف شهری، تحصیلات عالی، تجارت، مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون اصلاحات اداری، شهرداری کابل و ریاست ارگان های محلی از وزارت خانه ها و نهادهای دولتی هستند که در جریان سال 1387 کمتر از 40 درصد بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانده‌اند.
شماری از نمایندگان می‌گویند که عدم مصرف بیشتر از 60 درصد بودجه انکشافی از سوی این نهادها، به دلیل عدم کفایت مسوولین و یاهم فسادمالی صورت گرفته است.
محمد داوود کلکانی یکی از نمایندگان گفت درحالی که در حال حاضر در کشور مردم با مشکلات فراوانی چون بی کاری، وضعیت بد اقتصادی و فقر روبرو هستند، این وزارت‌ها قادر به مصرف بیشترین قسمت بودجه انکشافی شان نیستند.
اما برخی دیگر نمایندگان به آمار ارایه شده در مورد حداقل مصرف بودجه از سوی وزارت‌ها نیز باور ندارند و می گویند که وزارت ها با پروژه های که اصلن  وجود ندارد، پول گرفته و در عمل چیزی صورت نگرفته اما این پول گرفته شده که از سوی مسوولین حیف و میل شده، نیز در جمع مصارف بودجه انکشافی قرار داده شده است.
درهمین حال بعضی دیگر از نمایندگان، سو استفاده از امکانات مالی و یا هم عدم کفایت در انجام وظیفه را جرم نا بخشودنی خوانده و خواستار پی گرد عدلی و قضایی مسوولین این وزارت‌ها به دلیل عدم مصروف بودجه انکشافی شدند.
در فهرست اعلام شده از سوی مجلس نمایندگان، وزارت تجارت و صنایع از جمله وزارت‌هایی است که هیچ از بودجه انکشافی اش در سال 1387 مصرف نکرده و مصرف آن صفر است.
با این حال به دلیل تکمیل نبودن نصاب مجلس، مجلس نمایندگان نتوانست تا در این مورد تصمیم نهایی اخذ کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,