Saturday, 18 July 2015
04 August 2021
با ترجمه مجموعه ای از اشعار شعرای اروپای شرقی

«۷۰ شاعراروپای شرقی به تهران می‌روند»

2009 December 07

سید ضیاءالدین ترابی مجموعه‌ای از اشعار 70 شاعر اروپای شرقی را به فارسی ترجمه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس سید ضیاءالدین ترابی، شاعر و مترجم، گفت: «درحال ترجمه مجموعه‌ای از اشعار شاعران اروپای شرقی هستم که شاید تا آخر سال تکمیل شود.

به گفته وی در این مجموعه حداقل از 70 شاعر اروپای شرقی اشعاری به فارسی ترجمه می‌شود.»

ترابی هم‌چنین عنوان کرد که در این مجموعه از هر شاعری 2 شعر انتخاب و ترجمه می‌کند؛ مگر آن که اشعار آن شاعر ترجمه‌ناپذیر باشد و یا به آن‌ها دسترسی نداشته باشد.

وی که این اشعار را از زبان انگلیسی به فارسی برمی‌گرداند، تأکید می‌کند که اغلب این شعرها پیش از این به فارسی ترجمه نشده است.

مترجم کتاب «چال مورچه» نوشته دوریس لسینگ، درباره هدف از ترجمه مجموعه اشعار شاعران اروپای شرقی، گفت: «شعر اروپای شرقی اکثرن برای ما غریبه است و ضمن این که شعرهای خیلی زیادی هم از این شاعران وجود دارد.»

ترابی بیان داشت که این روزها دیگر بلوک شرق خیلی معنا ندارد اما زمانی معنا داشت؛ قبل از فروپاشی کمونیست اروپای شرقی وجود داشت و فرهنگ آن متفاوت از سایر نقاط اروپا بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,