Saturday, 18 July 2015
23 January 2021
دلیل بازداشت اعلام نشده است،

«احضار و بازداشت یک فعال دانشجویی کرد»

2011 September 03

خبر / رادیو کوچه

روز دوشنبه، 7 شهریور ماه، میلاد کریمی، فعال دانش‌جویی کرد پس از احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده است.

به اطلاع گزارش هرانا، میلاد کریمی فعال داننش‌جویی کرد، دبیر فعلی انجمن اسلامی دانش‌گاه ازاد سنندج و نائب دبیر اتحادیه دموکراتیک دانش‌جویان کرد است که پس از مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

مراجع امنیتی، قضایی به خانواده این فعال دانش‌جویی اعلام کرده‌اند فرزندشان در روز، شنبه، 12 شهریور، از زندان آزاد خواهد شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,