Saturday, 18 July 2015
31 July 2021

«روبات پرستار در ژاپن ساخته شد»

2009 December 10

دانشمندان ژاپنی یک روبات پرستار با عنوان «ریبا» را طراحی کردند که می تواند یک فرد تا وزن 60 کیلوگرم را حمل و جابجا کند.

«ریبا»که شبیه به یک بچه خرس سفید است در بیمارستان‌های ژاپن به کار گرفته خواهد شد.

این روبات پرستار به پزشکان و پرستاران واقعی در جابجایی بیماران از روی صندلی چرخدار به تخت و برعکس کمک می کند.

این روبات قادر است بدون اینکه با خطر کمر درد مواجه شود یک انسان حداکثر تا وزن 60 کیلوگرم را جابجا کند.

براساس گزارش سنت نیوز، ژاپن با رشد کمبود پرستار مواجه شده است در حالی که سیستم بهداشتی باید نیازهای کشوری مثل ژاپن را که جمعیت سالمند آن روبه افزایش است تامین کند.

به همین دلیل مخترعان موسسه تحقیقات شیمیایی و فیزیکی ژاپن این روبات پرستار شبیه به بچه خرس را اختراع کردند.

به گفته این محقان، روباتهای شبیه به انسان تنها حس ترس را در افراد و به خصوص بیماران افزایش می دهند. به همین دلیل «ریبا» شبیه به یک خرس مهربان ساخته شده است.

در صورتی که آزمایشات استفاده از این روبات با موفقیت به اتمام برسد ریبا ظرف پنج سال آینده به طور ثابت در بیمارستانهای ژاپن به کار گرفته خواهد شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,