Saturday, 18 July 2015
31 July 2021
پس از رد تصمیم حکومت توسط پارلمان؛

«استرالیا متعهد به قرارداد فرستادن پناه جویان به مالزی»

2011 October 16

آرین / دفتر کابل / رادیو کوچه

پس از عدم تصویب قانون بررسی پرونده‌های پناه‌جویان در خارج از کشور توسط پارلمان استرالیا، دولت آن کشور هنوز برنامه مشخصی را در این مورد ارایه نکرده است.

پس از این که دادگاه عالی استرالیا قرارداد فرستادن پناه جویان به مالزی را غیرقانونی خواند جولیا گیلارد نخست وزیر این کشور در آخر ماه اگست تغییرات در قانون مهاجرت را به پارلمان این کشور پیش‌نهاد کرده بود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

به اساس تفاهم نامه مالزی، کانبرا 800 پناه جوی جدید را که توسط قایق به استرالیا می‌آیند به مالزی خواهد فرستاد و در عوض 4000 پناهنده سازمان ملل متحد را در طول چهار سال خواهد پذیرفت.

دولت استرالیا قرار بود تغییرات در قانون مهاجرت این کشور را به مجلس معرفی نماید اما پس از دست دادن آرا طی جلسه اضطراری، هیات دولت آن را به بعد واگذار نموده است.

تونی کروک سیاست‌مدار کلیدی که دولت استرالیا به خاطر تغییرات در قانون مهاجرت به رای وی ضرورت داشت گفته است نظرش را تغیرداده و دولت را هم‌کاری نخواهد کرد.

وی گفته است تغییرات جدید در قانون مهاجرت این کشور که از سوی دولت پیش‌نهاد گردیده می‌تواند ورود پناه جویان توسط قایق به استرالیا را متوقف سازد ولی از فرستادن پناه جویان به ویژه کودکان به مالزی نگران است زیرا مالزی کنوانسیون حقوق مهاجرت سازمان ملل متحد را تا اکنون امضا نکرده است.

تقریبا تمام سیاست‌مداران استرالیا از رسیدگی به پرونده پناه‌جویان در خارج از کشور پشتیبانی می‌کنند و پیش‌نهاد می‌کنند دولت و اپزوسیون باید تصمیم بگرد پناه جویان که توسط قایق به استرالیا می آینده به کدام کشور فرستاده شوند.

آقای کروک گفته است :«به شمول من 148 تن از اعضای مجلس از سیاست پردازش ساحلی یا خارج از مرز پناه جویان پشتیبانی می کنند و تنها دو تن مخالف این پروسه می باشد، بنابرین سیاست پردازش ساحلی یا خارج از مرز از موقعیت قوی در پارلمان برخوردار می باشد، فقط ضرورت دارد میان دو حزب اصلی تفاهم صورت گیرد.»

خانم گیلارد گفته است دولت استرالیا متعهد به ادامه تفاهم نامه مالزی بوده و پیش‌نهاد دولت مبنی بر تغییر قانون مهاجرت در اجندای پارلمان تا وقتی باقی خواهد ماند که اپوزسیون این کشور به پشتیبانی از دولت آماده گردد.

بیشتر بخوانید:

«وضعیت کودکان پناه‌جو در بازداشت‌گاه‌ها نگران‌کننده است»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,