Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
در بازداشتگاه‌های استرالیا؛

«اعتیاد پناه‌جویان به دارو»

2011 October 19

آرین/ کابل/ رادیو کوچه

شماری از پناه‌جویان در بازداشت‌گاه‌های استرالیا به دلیل استفاده دوام‌دار از داروهای مسکن، آرام بخش و خواب‌آور به این داروها معتاد شده‌اند.

شبکه ABC گزارش داده است خرید و فروش داروها در میان پناه‌جویان که معتاد به دارو‌های آرام‌بخش، خواب آور و مسکن است به صورت معمول آن شایع شده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

به گفته پناه‌جویانی که به تازه‌گی از بازداشت‌گاه‌های استرالیا رها شده‌اند، در اختیار قراردادن دارو‌های آرام‌بخش، خواب‌آور و مسکن توسط مقامات در داخل بازداشتگاه‌ها، پناه‌جویان را مثل آدمک‌های ساخته که با مشکلات بیشتر به جامعه بر می‌گردند.

حبیب‌الله، پناهنده افغان که پس از 15 ماه بازداشت در جزیره کرسمس و کورتین دو ماه قبل اجازه اقامت در استرالیا را به دست آورده گفته است: «هنگام که پناه‌جویان به داکتران مراجعه می‌کنند آن‌ها به پناه‌جویان داروی تجویز می‌کنند که بعدن به آن دارو معتاد می‌شوند و سپس پناه جویان این داروها را به دوستان شان نیز می‌دهند».

انجمن پزشکان استرالیا گفته است پناه‌جویان در بازداشت به خاطر مبارزه با فشارهای روانی و بلاتکلیفی زنده‌گی، از دارو استفاده می‌کنند، افسرده‌گی، آسیب رساندن و حتا خودکشی از جمله مریضی‌های معمولی هستند که پناه‌جویان از آن رنج می‌برند.

حبیب‌الله گفته است: «فکر کردن در مورد فامیلم و این که به من چه اتفاق خواهد افتاد واقعن قابل تشویش بود، هیچ کس نمی‌داند چه اتفاق خواهد افتاد، در مهاجرت وقت مشخصی وجود ندارد و روشن نیست چه وقت پاسخ دریافت خواهی کرد، ده ماه، سیزده ماه، واقعن تحت فشارهای روحی قرار می‌گیرید که چه اتفاق خواهد افتاد.»

مشاور و روان‌پزشک دولت استرالیا از استفاده مناسب دارو در بازداشت‌گاه‌های استرالیا ابراز نگرانی کرده و گفته است: «من فکر می‌کنم ما باید خیلی مراقب باشیم در برخورد به این موضوع».

انتظار می‌رود آمار رسمی در مورد وسعت مشکلات استفاده از داروهای مخدر میان پناه‌جویان در دو هفته آینده از سوی بهداشت وخدمات پزشکی بین‌المللی به نشر برسد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,