Saturday, 18 July 2015
26 October 2020

«درشهر…»

2011 November 03

گروه «مه سو» (به سوی ماه)

بیان شعر: زندان قرچک ورامین

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,