Saturday, 18 July 2015
02 August 2021
تقدیم به دوران دانشجویی عباس شیبانی و باز هم تقدیم به مجید‌توکلی

«از قضا سرانگبین صفرا فزود»

2009 December 15

تقی رحمانی

سخنی با حاکمان: فرض‌کنیم که مجید توکلی با چادر از دانشگاه خارج شده، اگر چه این فرض زیرسوال است چون چهره باید همراه با عکس‌های فراوان همراه باشد نه این‌که با حالت رضایت‌گونه عکسی از او بگیرید که در ظاهر در محیط بسته‌ای است، اما شما با این کارتان جهان‌بینی و باورتان را در مورد زن نشان دادید.

قصد تحقیر مجید‌توکلی به خاطر این‌که او لباس زنانه پوشیده‌است، لباس زنانه یعنی تحقیر شدن از نگاه شما! پس با این کارتان زنان را تحقیر کرده‌اید، مادران هم زن هستند، مادران را هم تحقیر کرده‌اید.

اما باور کنید که دنیای طبقاتی و جنسیتی نادرستی دارید. درنظر خداوند جنس و طبقه نشانه برتری نیست اما شما به راستی لباس زنانه را نشانه تحقیر گرفته‌اید.

حال سوال این است که مگر اندرزگو با لباس مبدل فعالیت نکرد شما اندرزگو را قهرمان می‌دانید، ما این را مبارزی شجاع.

اما مهم‌تر آن است که اگر دختری لباس مردانه بپوشد شما او را جسور و یا پررو می‌دانید در‌عوض اگر پسری لباس زنانه بپوشد او را علامت تحقیر می‌دانید.

اما باید بدانید که نمی‌دانید با خود و ارزش‌هایتان چه می‌کنید.

مجیدتوکلی اگر اتهامی دارد باید در دادگاه علنی محاکمه شود آن هم با حضور هیئت منصفه. وضعیت ظاهری او هیچ تاثیری در اتهام او نخواهدداشت. او انسانی شجاع است اگر موضعی گرفته توان دفاع از آن را نیز دارد و اگر اشتباه کند توان نقد آن را.

اما شما با این کار او را تحقیر نکردید بلکه ناخواسته راهی را گشودید که هزاران نفر به راحتی از اختلافات ظاهری فاصله بگیرند و در نتیجه، رابطه منطقی، اصولی و انسانی و حتی مذهبی جدیدی با جنس زن برقرارکنند.

این روزها شماها که قدرت دارید و امکانات، نمی‌دانید بسیاری از کارهایتان نتیجه عکس منظور شما را خواهد داشت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,