Saturday, 18 July 2015
02 August 2021

« کرزی اعلان فهرست کابینه را به تعویق انداخت »

2009 December 17

خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی حامد کرزای گزارش داد که کرزی اعلان فهرست کابینه‌اش را تا روز شنبه آینده به تعویق انداخت. زیرا تکمیل فهرست نهایی به وقت بیشتری نیاز دارد.
کرزی که ماه قبل برای دور دوم ریاست جمهوری افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد، هفته گذشته گفت، فهرست کابینه‌اش را تا روز چهارشنبه به شورای ملی خواهد سپرد.
اما حامد علمی یک سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفت، اعلان کابینه به علت یافتن کاندید مناسب برای چند روز به تعویق افتاده است.
آقای کرزی که بعد از سقوط رژیم طالبان رهبر افغانستان شد، تحت فشار شدید کشورهای غربی قرار دارد تا تکنوکرات‌ها را در پست‌های مهم نگه دارد، اما در عین حال ممکن است بعضی پست‌ها، به رهبران مجاهدین سابق و آنهایی که از وی در انتخابات ریاست حمایت کرده اند داده شود.
قرار است بعد از تکمیل شدن فهرست، کابینه به ولسی جرگه جهت اخذ رای اعتماد معرفی شود که ممکن چندین هفته وقت را در بر گیرد.
آقای کرزی در مراسم ادای تحلیف وعده کرد بود که اشخاص با کفایت و صادق را در کابینه تعیین خواهد کرد، اما مقامات غربی علنی گفته‌اند، کابینه‌ی جدید اولین امتحان یا آزمایش است که نشان می‌دهد، آیا آقای کرزی واقعن در مبارزه علیه فساد اداری که از یک طرف مشروعیت حکومت او را زیر سوال برده و از جانب دیگر، باعث پیشرفت شورشیان طالب شده است، جدی می‌باشد و یا خیر؟.
دیپلمات‌ها می‌گویند، آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست، به خاطر حمایت جنگ سالاران قدرت‌مند، پیروز شد ودر مقابل به آن‌ها پست‌های وزارت را وعده کرد. هر چند که باز هم آن‌ها امیدوارند، کرزی اشخاص با کفایت و پاک را در پست‌های کلیدی به کار به گمارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,